Millised on õpetaja abile vajalikud kompetentsid, et toetada lapse mängu-, tunnetus-, õpi-, sotsiaalseid- ja enesekohaseid oskusi. Kas ja kuidas saab hea suhtlemisega teha head koostööd? Kas oma arenguvajadust on vaja hinnata?

Koolitus, kus teooria ja praktika käivad käsikäes.

Õppekava leiab SIIT