Millised on õpetaja abile vajalikud kompetentsid, et toetada lapse mängu-, tunnetus-, õpi-, sotsiaalseid- ja enesekohaseid oskusi. Kas ja kuidas saab hea suhtlemisega teha head koostööd? Kas oma arenguvajadust on vaja hinnata?

Koolitus, kus teooria ja praktika käivad käsikäes.

Õppekava leiab SIIT

Kui soovid oma asutusse sisekoolitusena, kirjuta kommentaaridesse.