Ene Tigas 

Arengukoolitused OÜ juhatuse liige  

Coach organisatsioonidele ja/või eraisikutele

Täiskasvanute koolitaja

Nõustaja

 

Akadeemiline haridus

 • Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut, sotsiaalteaduste magister kommunikatsioonijuhtimises

 • Tartu Ülikooli bakalaureuse kraad alushariduse pedagoogi erialal

Täiendharidus:

 • täiskasvanute koolitaja kutse 6. tase. 

 • sertifitseeritud coach eraisikutele; “The Art & Science of Coaching “ Erickson College International

 • sertifitseeritud coach organisatsioonidele  ja meeskondadele; “High Performance Team Coaching“  Erickson College International. Läbisin Erickson College ICF-i (International Coach Federa) poolt akrediteeritud koolitusprogrammid

 • Tartu ülikoolis väärtusarenduse koolitaja, nõustaja väljaõpe;

 • väärtuspõhise ja õppijakeskse haridusasutuse juhtimise meistritase;

 • meeskonna kaasamine uuenduste ja muudatuste juhtimisel;

 • organisatsioonikäitumine;

 • mentorlus;

 • mitmekultuurilisus;

 • õppeasutuste meeskondade (arendusmeeskondade) kvaliteedijuhtimine.

Kogemused:

 • 35 aastat töökogemust haridusvaldkonnas: erinevatel ametitel alates koristajast kuni direktorini. Juhina töötanud üle 20 aasta. Minu juhtimise põhimõtted: süsteemsus, väärtuspõhine juhtimine ja töökorraldus.

 • Organisatsiooni kriisijuhtimine – kuidas korraldada  kiirelt muutunud olukorras organisatsiooni töökorraldus võimalikult valutult ja turvaliselt, kuidas tagada piisav kommunikatsioon ja suhtlemine inimeste vahel. Kuidas ehitada silda erinevate huvipoolte vahel. See oli minu jaoks väga õpetlik ja kogemusterikas.

 • 20 aastat kogukonna eestvedaja ja arengule suunaja: erinevad projektid, koolitused, kultuurireisid jne.

 • 9 aastat haridusvaldkonna erinevates töörühmades liikmena või juhina: 2011 – 2019 olin Põlvamaa alushariduse juhtide ainesektsiooni juht ja minu üheks ülesandeks oli täienduskoolituste organiseerimine lasteaia personalile. Sain täieliku ülevaate koolitusvajadustest, võimalustest, pakutavatest koolitustest ja kitsaskohtadest.  Kuulusin Põlvamaa hariduskomisjoni

 • 9 aastat täiskasvanute koolitajana (kogukonnaliikmed, õpetajad, juhid, organisatsioonid, töötud jne)

 • 7 aastat Taru Ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse nõustaja, koolitaja ja tunnustusprogrammi „Hea kool“ ja „Hea lasteaed“ kriitiline sõber. Olen tunnustusprogrammi alguspäevilt kuni tänaseni sellega seotud ja panustanud palju energiat ja aega, et aidata koolidel ja lasteaedadel sisse viia väärtustest tulenevat kultuuri ja õppe- ning kasvatustööd. Eesmärgiks on lapsele ja õpilasele luua hea kasvukeskkond, kus on igakülgne lapse arengu toetamine.

 • 6 aastat koostööd Eesti Lastekaitseliiduga: „Kiusamisest vabaks“ põhikoolitaja eesti ja vene keeles. Alates 2013. aastast olenLastekaitse Liidu projekti „Kiusamisest vabaks“ põhikoolitaja eesti ja vene keeles.  Kiusamisest vabaks ennetava programmi koordinaatorina olin kuni 2019. aastani, kus minu juhtida oli algselt kogu Lõuna-Eesti, hiljem ainult Põlvamaa. Lasteaiast, kus ma töötasin, sai Põlvamaa metoodikakeskus. Minu ülesandeks oli lisaks põhikoolitustele korraldada ja  läbi viia info- ja kogemusseminare, olin nõustaja ja toetaja. Suhtlesin valdade haridusspetsialistidega ja maavalitsuste haridusvaldkonna inimestega. Kiusamisest vabaks teemadel olen esinenud noortekonverentsidel (2017, 2019).

 • 12 aastat olen kohaliku valla volikogu liige, sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees ja alates 2013 haridus- ja kultuurikomisjoni liige (algselt Veriora ja pärast haldusreformi Räpina vallavolikogu). Osalen valdkonna eelnõude koostamisel ja sotsiaalküsimuste lahendamisel. Oman selget ülevaadet ja arusaama lastekaitse tööst ja ennetustöö vajalikkusest. Sellise kogemuse on andnud mulle sotsiaalkomisjoni koosolekud ja osalemised erinevates komisjonides. Olen kokku viinud nii lastekaitsetöötajad, tugispetsialistid koolist ja noorsootöötajad ning noorsoopolitsei. Eesmärgiks oli laiapõhjalise koostöö arendamine, et abivajavad lapsed ja pered saavad abi ning toetust. Ennetustööna mõeldes organiseerisime lapsevanemaid koolitusele „Imelised aastad“.

 • 3 raamatu kaasautoriks

Keeled: eesti, saksa ja vene. Inglise keel suhtlustasandil. Vene keelne koolitus eelnevalt kokku leppida, sõltub sisust ja teemast.

Elulookirjeldus

Minust rohkem saad vaadata ja lugeda enetigas.ee